Viktig melding om verneplikt

Последнее обновление: 02.04.2014 // Personer med dobbelt statsborgerskap fritas ikke verneplikt i Russland, selv om den er utført i Norge.

Russisk lov om verneplikt ble endret 01.08.2013. I henhold til den nye loven er ikke russiske borgere som utfører verneplikten i et annet land lenger fritatt fra verneplikten i Russland. Den nye loven omfatter menn i alderen 18 til 27 år som også er vernepliktige i Norge.

Personer med både norsk og russisk statborgerskap som omfattes av denne regelendringen bes henvende seg til russiske myndigheter for ytterligere informasjon.


Bookmark and Share