Praktikant søkes til generalkonsulatet i Murmansk

Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Norges nordligste utenriksstasjon utlyser praktikantplass to ganger i året. Søk nå for høsten 2017! Søknadsfrist 27 mars.

 

Generalkonsulatet i Murmansk tilbyr en praktikantplass med varighet for en periode på inntil 6 måneder med oppstart 01.08.2017. Generalkonsulatet dekker et vidt spekter av oppgaver innenfor økonomi, kultur og politikk i Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke og Nenets autonome område. Generalkonsulatet er en av Norges største utenriksstasjoner med totalt 23 ansatte, hvorav 6 er utsendt fra UD.

Generalkonsulatet hovedoppgaver

Generalkonsulatets hovedoppgaver er å opprettholde forholdet til Russland i nord, bidra til bevaring av det regionale samarbeidet og folk til folk-kontakten og yte tjenester på det konsulære området og utlendingsfeltet. Det er også en viktig oppgave å fremme Norge som kulturnasjon og norske synspunkter på moderne ressursforvaltning og miljø-/klimaspørsmål. Interessen for området er stor fra norsk side og GK mottar en jevn strøm av norske og utenlandske delegasjoner og gjester som trekker på stasjonens kompetanse og tjenester. Barentsregionen er en region i stadig utvikling, og våre praktikanter får et unikt innblikk i regjeringens viktigste utenrikspolitiske interesseområder.

Søknadsprofil

Oppholdet vil passe bra for universitets- eller høyskolestudenter med russisk språk eller annen relevant tematikk i sin fagkrets. Vi leter etter deg som har kjennskap til og interesse for politiske og kulturelle forhold i Barentsregionen. Det er viktig at søker har gode russiskkunnskaper, og vi legger til rette for at du får videreutviklet disse i løpet av halvåret. Spesielt god kjennskap til regionen kan veie opp for manglende språkkompetanse. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, tilpasning og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. IKT-kunnskap og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting er en forutsetning. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er viktig.

Praktisk informasjon

Målet med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for utenrikstjenestens virke. Det vil bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i generalkonsulatets virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. I tillegg til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til politisk og økonomisk virksomhet, vil praktikanten bli gitt oppgaver i forbindelse med utlendingssaker, informasjonsarbeid, prosjektsamarbeid, kulturmarkeringer, delegasjonsbesøk og andre saker og arrangementer tilknyttet stasjonens daglige drift. Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil bli gitt et månedlig stipend på NOK 9 000 per måned. Praktikanten dekker reise og boligutgifter selv.

Det er krav til at søkeren er student ved et lærested som er godkjent av Lånekassen (https://lanekassen.no). Ordningen retter seg mot norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden. Studenter som avslutter bachelor og skal søke seg inn på master er også velkomne til å søke. Søker må ha norsk statsborgerskap og medlemskap i norsk folketrygd. Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere.Ytterligere informasjon om studentpraktikantordningen kan du finne på regjeringens hjemmesider. Spørsmål om stillingen kan rettes til vår nåværende praktikant Filippa Sofia Braarud (filippa.sofia.braarud@mfa.no) eller til administrativ konsul Elin Granmorken (Elin.Granmorken@mfa.no.) 

Søknad med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til cg.murmansk@mfa.no innen 27 mars.


Bookmark and Share