Фото: Bjørn Jørgensen.Фото: Bjørn Jørgensen

Grensependler

Sist oppdatert: 25.11.2013 // For russiske borgere i Barentsregionen som ønsker å pendle til Norge for å jobbe deltid i Nordland, Troms eller Finnmark.

Om tillatelsen

Russiske borgere som har bodd i Barentsregionen i minst ett år kan ta en deltidsstilling opp til 80% i Nordland, Troms eller Finnmark uten å være faglært. Det er et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området.

For å lese mer om denne tillatelsen, besøk UDI.

 

Søknadsprosedyren

For å lese mer om søknadsprosedyrer og behandlingsgangen, gå til om arbeidstillatelser.


Bookmark and Share