Фото: Berit Roald/ Scanpix.Фото: Berit Roald/ Scanpix

Om arbeidstillatelser

Sist oppdatert: 17.02.2014 // En kort innføring i søknadsprosesser og saksgang for søknader i forbindelse med arbeid.

Om tillatelsene

Avhengig av arbeidstilbud og utdannelse er det en rekke forskjellige typer tillatelser man kan søke om. På konsulatets nettsider har vi informasjon om de vanligste typene arbeid. For en utfyllende liste over arbeidstillatelser, se UDI.

 

Tillatelsene

   -   Grensependler

   -   Ufaglært fra Barentsregionen

   -   Faglært

   -   Sesongarbeider

   -   Au-pair

   -   Forretningsvisum (korttids Schengen-visum type C) - behandles på konsulatet.

 

Søknadsprosessen

Personer som søker om arbeid benytter også søknadsportalen på nett.

 

Visum på nett
Visum på nett er en løsning hvor man registrerer søknaden sin, betaler og reserverer time for levering av dokumenter på konsulatet. Søknaden registreres her. For mer informasjon om visum på nett, se denne siden.

Det er også mulig å levere en søknad som allerede er registrert til visumsenteret. Da er det ikke timebestilling.

Veien videre
Etter at søknad og dokumentasjon er levert på konsulatet blir saken oversendt til UDI for videre behandling.

Saksbehandlingstiden for arbeidstillatelser kan man finne her. Merk at disse tidene er varierende.

 

For en oppdatert og fullstendig oversikt over krav og saksbehandling, se www.udi.no


Bookmark and Share