Фото: Marta B. Haga / MFA Norway.Фото: Marta B. Haga / MFA Norway

Sesongarbeider

Sist oppdatert: 25.11.2013 // For arbeid som bare drives en begrenset del av året.

Om sesongarbeidertillatelsen

Sesongarbeid er arbeid som bare drives en begrenset del av året, for eksempel innenfor landbruk eller skogbruk. Du kan også få en sesongarbeidstillatelse hvis du skal erstatte en ansatt i forbindelse med avvikling av ferie.
 

UDI
Gå til utlendingsdirektoratet for å lese om tillatelsen og hvilke krav som stilles arbeidsgiver og arbeidstager: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Oppholdstillatelser-for-arbeid/Sesongarbeider/

 

Søknadsprosedyre
For å lese mer om søknadsprosedyrer og behandlingsgangen, gå til om arbeidstillatelser.


Bookmark and Share