Фото: Guri Dahl/ tinagent.com.Фото: Guri Dahl/ tinagent.com

Faglært

Sist oppdatert: 17.02.2014 // For personer som har kompetanse som faglært

Om tillatelsen for faglærte

En oppholdstillatelse for personer som har kompetanse som faglært, og der kompetansen er relevant for jobben som skal gjøres i Norge.

Du kan lese mer om denne typen oppholdstillatelse på nettstedet til Utlendingsdirektoratet: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Oppholdstillatelser-for-arbeid/Faglartspesialist/

For informasjon om hvilke typer utdannelse som kan kvalifisere for oppholdstillatelse som faglært, følg denne lenken: http://www.udi.no/ord-og-begreper/faglart/

Søknadsprosedyren

For å lese mer om søknadsprosedyrer og saksgang, gå til om arbeidstillatelser.


Bookmark and Share