Фото: Camilla Isene.Фото: Camilla Isene

Studietillatelse

Sist oppdatert: 25.11.2013 // For personer som ønsker å studere i Norge i mer enn tre måneder.

Om studietillatelsen

Hvis du er tatt opp til et studie i Norge som kvalifiserer til oppholdstillatelse kan du søke om dette. Som student har du lov til å jobbe deltid.

 

UDI
Gå til utlendingsdirektoratet for å lese mer om ordningen: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Studier/

 

Søknadsprosedyre
For å lese mer om søknadsprosedyrer og behandlingsgangen, gå til om arbeidstillatelser.


For informasjon om saksbehandlingstiden for studietillatelser, gå til http://www.udi.no/Oversiktsider/Saksbehandlingstider-/Saksbehandlingstider-for-studenttillatelser/


Bookmark and Share