Фото: Guri Dahl/ tinagent.com  .Фото: Guri Dahl/ tinagent.com

Ufaglært fra Barentsregionen

Sist oppdatert: 25.11.2013 // For russiske borgere i Barentsregionen som ønsker arbeidstillatelse i opp til to år som ufaglært i Nordland, Troms eller Finnmark.

Om tillatelsen

Russiske borgere som har bodd i Barentsregionen i minst ett år kan få tillatelse til å jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark i opp til to år. Hvis du er faglært og skal jobbe innenfor fagfeltet ditt må du søke på tillatelsen som faglært. Det er et vilkår at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området.

For å lese mer om denne tillatelsen, besøk UDI.

 

Søknadsprosedyren

For å lese mer om søknadsprosedyrer og behandlingsgangen, gå til om arbeidstillatelser.


Bookmark and Share