Фото: Berit Roald/ Scanpix.Фото: Berit Roald/ Scanpix

Ektefelle / partner / samboer / barn

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Familieinnvandring for ektefelle / partner / samboer / barn

Om tillatelsene

Ektefeller, partnere og samboere med personer med lovlig opphold i Norge, og barn med foreldre som har lovlig opphold i Norge, har mulighet til å søke om familieinnvandring på dette grunnlaget.

For å lese om søknadsprosedyren og saksbehandlingsgangen, gå til siden om familietillatelser.

Ektefeller, partnere, samboere og barn kan søke om en spesiell tillatelse fra Generalkonsulatet til å vente i Norge mens UDI behandler saken. Mer informasjon her.

 

Nyttige og mer utfyllende sider fra Utlendingsdirektoratet (UDI):

   -   Liste over dokumenter som må legges ved søknad om familieinnvandring

   -   Ektefelle /partner / samboer

   -   Barn som har foreldre i Norge 


Bookmark and Share