Фото: Guri Dahl/ tinagent.com.Фото: Guri Dahl/ tinagent.com

Familieinnvandring

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Å flytte til nær familie i Norge.

Om familieinnvandring

For personer med nær familie i Norge kan man søke om midlertidig bosettingstillatelse. For mer informasjon om søknads- og behandlingsprosessen, se Om familitillatelser.

 

Hvem regnes som nær familie?

Dette er de som regnes som nær familie, trykk på lenkene for å lese mer:

   -   Ektefelle / samboer / partner / barn

   -   Forlovede

   -   Foreldre (9 måneders foreldrebesøk)

 

D-visum

Ektefeller, samboere, partnere og barn av personer med lovlig opphold i Norge kan søke om en spesiell tillatelse fra Generalkonsulatet til å vente i Norge mens UDI behandler søknad om familiegjenforening.

Hvis konsulatet godkjenner søknaden får søker et syv dagers visum (D-visum). I løpet av disse syv dagene må søker henvende seg til politiet eller UDI og levere søknad om familiegjenforening. Dette visumet kalles FAM 2, for pris, se Betaling og avgifter. Husk at det ikke er lov å arbeide i Norge mens saken blir behandlet av UDI.

Det er også mulig å starte søknadsprosessen for familieinnvandring samtidig som man søker om tillatelse til å være i Norge mens UDI behandler søknaden om familiegjenforening. Denne måten å søke på kalles FAM 1 + 2, se Betaling og avgifter for pris.

Hvis konsulatet avslår søknaden om å få være i Norge mens saken blir behandlet, eller man ikke ønsker å bo i Norge, kan man søke om bare familieinnvandring, FAM 1. Se Betaling og avgifter for pris.

Det er en rekke krav til referansepersonen i Norge for å søke om den spesielle innreisetillatelsen. Utfyllende informasjon om dette finnes på UDI regelverk.

 

Mer informasjon

For å lese mer utfyllende informasjon om familietillatelser, se UDI sine nettsider: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Familieinnvandring/


Bookmark and Share