Фото: Guri Dahl/ tinagent.com.Фото: Guri Dahl/ tinagent.com

Forlovede

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Å dra til Norge med planer om å gifte seg med person, lovlig bosatt i Norge.

Om forlovelsestillatelse

En person som er forlovet med en med lovlig opphold i Norge kan søke om tillatelse til å inngå ekteskap i landet. Tillatelsen varer i seks måneder og man må bo sammen med forloveden sin. En slik tillatelse gir mulighet til å reise til og fra landet og å ta arbeid.

Før de seks månedene er gått må man ha giftet seg og søke om familieinnvandring. Hvis man ikke inngår ekteskap i løpet av disse seks månedene, må man reise fra Norge.

Søknadsprosessen
For informasjon om søknadsprosessen, gå til Om familietillatelser.

Behandlingstid
Besøk Utlendingsdirektoratets nettsider for informasjon om saksbehandlingstid.


Bookmark and Share