Фото: Nina Indset Andersen/ Scanpix.Фото: Nina Indset Andersen/ Scanpix

Om familietillatelser

Sist oppdatert: 25.11.2013 // En kort innføring i søknadsprosesser og saksgang for familietillatelser.

Om familietillatelsene

For personer med familie i Norge er det flere, forskjellige tillatelser for opphold. Alle familiesøknader blir behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nedenfor har vi en oversikt over de vanligste familietillatelsene og en beskrivelse av prosessen for disse. For en komplett liste, se UDI.

 

Tillatelsene

Familieinnvandring

Foreldre (9 måneders foreldrebesøk)

Forlovede

Ektefelle / partner / samboer

Familiemedlemmer av EU / EØS borgere

 

Søknadsprosessen

Personer som søker om familietillatelser kan bruke vår internettnettløsning eller tradisjonell papirsøknad:

 

Visum på nett
Visum på nett er en løsning hvor man registrerer søknaden sin, betaler og reserverer time for levering av dokumenter på konsulatet. Søknaden registreres her. For mer informasjon om visum på nett, se denne siden.

 

Tradisjonell papirsøknad
Man kan også søke på tradisjonell måte. Da må man betale gjeldende saksbehandlingsgebyr i en av DNBs bankfilialer beskrevet på denne siden.

 

Veien videre
Etter at søknad og dokumentasjon er levert på konsulatet blir saken oversendt til UDI for videre behandling.

Saksbehandlingstiden for familiesaker kan man finne her. Merk at disse tidene er varierende.

Ved familieinnvandringssaker kan man søke om en spesiell tillatelse fra Generalkonsulatet til å vente i Norge mens UDI behandler saken. Mer informasjon her.

 

For en oppdatert og fullstendig oversikt over krav og saksbehandling, se www.udi.no


Bookmark and Share