Фото: Ilja C. Hendel/ Scanpix.Фото: Ilja C. Hendel/ Scanpix

Betaling og avgifter

Sist oppdatert: 17.02.2014 // En oversikt over hvor og hvordan man kan betale behandlingsgebyrer.

For søkere i vårt embetsdistrikt er det nå obligatorisk å levere søknad på nett.

Det konsulære gebyret betales i denne søknadsportalen med kredittkort. Det er mulig å hjelpe en annen med registrering av søknad, inkludert betaling. Les mer her om denne formen for søknad.

Her er lenke til mer informasjon om gebyrer for visum og oppholdstillatelser.

 

 

Fritak fra visumgebyret

Noen søkere kan få fritak fra behandlingsgebyret for Schengen C-visum. Dette gjelder som regel:

   a) nære slektninger – ektefeller, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder verger), besteforeldre og barnebarn – av norske og russiske statsborgere med lovlig opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium,

   b) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge eller Den russiske føderasjon skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk eller norsk territorium,

   c) medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett, med mindre de er unntatt fra kravet om visum etter denne avtale,

   d) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring,

   e) funksjonshemmede, om nødvendig med ledsager,

   f) personer som har framlagt dokumenter som viser at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, og vedkommende som ledsager en slik person, eller for å være til stede ved begravelsen til en nær slektning eller for å besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

   g) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer for ungdom, med ledsagere,

   h) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer,

   i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer.

 

Du må gjerne ta kontakt med generalkonsulatet ved spørsmål om unntagelse fra visumgebyret.

 

Merk at også de som er unntatt fra det konsulære gebyret må legge inn betaling i søknadsportalen. Disse vil senere få gebyret refundert.

 

I tillegg gjør vi oppmerksom på at dersom man leverer søknad til visumsenteret i Zelenaja-gata, så kommer servicegebyr i tillegg.


 


Bookmark and Share