Viktig endring i Schengen-regelverket fra og med 18. oktober 2013

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Nye regler for å beregne varighet av opphold i Schengen-området gjeldende fra og med 18. oktober 2013. Reglene for maksimalt opphold i Schengen-landene uten varig oppholdstillatelse ble endret med EU-forordning EC 610/2013 av 26. juni 2013 med virkning fra 18. oktober 2013.

Den nye regelen gir adgang for opphold inntil 90 dager innenfor enhver 180 dagers periode. For hver oppholdsdag regnes da 180 dager forut for denne dagen.

En elektronisk kalkulator er tilgjengelig for å regne ut antall dager. Veiledning og kalkulator finner du her.

Som innreisedato regnes den første oppholdsdag, og som utreisedato regnes den siste oppholdsdag i Schengen-området.

Opphold i Schengen-landene med oppholdstillatelse eller langvarig visum skal ikke innberegnes ved kalkulering av varighet av opphold i Schengen-området.

Mer informasjon om den nye regelen, samt eksempler på beregning av oppholdets varighet finnes på Europakommisjonens hjemmeside (engelsk).


Bookmark and Share