Фото: Knut Bry / tinagent.com.Фото: Knut Bry / tinagent.com

Visum på nett

Sist oppdatert: 17.02.2014 // På visumportalen kan du registrere søknaden din, betale og booke time på konsulatet.

Søk her

Hvordan søke på visumportalen.

  • Registrer søknad og bestill tidspunkt for oppmøte her.
  • Kom til konsulatets visumavdeling etter avtalt tid. Ta med pass og annen nødvendig dokumentasjon.
  • Generalkonsulatet behandler de fleste C-visumsøknader selv. For informasjon om oppholdstillatelser, se UDI.
  • Hent pass.

Visumportalen på nett forklart på russisk.
Visumportalen hos UDI er foreløpig kun på engelsk, derfor har vi laget en bruksanvisning for våre russiskspråklige søkere. Denne bruksanvisningen finner du her.

 

Fordeler med søknad på nett

   -   Enklere for søker. Søknaden kan gjøres ferdig hjemmefra: Fyll inn skjemaet, betal og registrer tid for oppmøte på et passende tidspunkt.

   -   Referansen eller inviterende person/bedrift i Norge kan fylle ut søknaden og betale for søkeren og booke oppmøte på konsulatet.

   -   Enklere for oss. Det er mindre arbeid med søknader registrert på portalen, og det gir gevinst for alle søkere i form av raskere behandling.

   -   Miljøvennlig. Ved bruk av digitale dokumenter sparer vi planeten for undødvendig produksjon av papir.


Bookmark and Share