Schengen C-visum

Фото: Berit Roald/ Scanpix.

Korte opphold for å besøke personer bosatt i Norge eller Nederland Les mer

Фото: Guri Dahl / tinagent.com .

Korte opphold uten invitasjon for søkere bosatt i Arkhangelsk og Murmansk fylker. Les mer

Фото: Berit Roald/ Scanpix.

Korte opphold for personer invitert av en bedrift eller organisasjon. Les mer

Фото: Anders Gjengedal/ Innovation Norway.

Korte opphold for selvstendige turister uten invitasjon Les mer

Фото: Petter Foss/MFA Norway .

Et C-visum er en begrenset innreisetillatelse til Norge og landene i Schengen samarbeidet for opphold opp til 90 dager i løpet av 6 måneder. Les mer