Фото: Berit Roald/ Scanpix.Фото: Berit Roald/ Scanpix

Besøksvisum

Sist oppdatert: 01.04.2014 // Korte opphold for å besøke personer bosatt i Norge eller Nederland

Om visum for besøk

Visumpliktige som ønsker å besøke en person, organisasjon e.l. i Norge eller Nederland kan søke om besøksvisum.

Dersom det søkes om visum med to eller flere innreiser må behov dokumenteres i invitasjonen.

Nødvendig dokumentasjon:

1. Cover letter mottatt etter registrering av søknad om visum  på nett .

2. Passbilde limt på cover letter/søknadsskjema. Se her for krav til passbilder.

3. Utenrikspass som er gydlig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

4. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro som dekker hele første, planlagte innreise. Det er søkers ansvar å til enhver tid ha gyldig reiseforsikring for aktuell periode ved grensepassering.

5. UDIs garantiskjema for besøk kan benyttes der referansen (den som bor i Norge og som vil ha besøk) skal garantere for den besøkende under oppholdet i landet. Skjemaet stemples av politiet i Norge.

6. Invitasjon underskrevet av den som inviterer. Invitasjon kan skrives som et vanlig brev. Man kan også bruke dette invitasjonsskjemaet.

Barn

Alle vedlegg og søknadspapirer må legges ved visumsøknader for barn under 18 år.

1. Alle barn under 18 år må legge ved fødselsattest.

2. Barn som reiser med én av foreldrene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra den andre forelderen.

3. Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra begge foreldrene.

4. Barn under 6 år betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

På grensen

Utenrikspass med gyldig visum, samt reiseforsikring som er gyldig for hele perioden i Schengensonen, må fremvises på grensen til Norge.

Invitasjon og garantiskjema må også kunne fremvises på oppfordring. For reisende med invitasjonsløst visum er det ikke krav om dette.

Reisende som ikke har ovennevnte dokumentasjon kan bli nektet innreise. 


Bookmark and Share