Фото: Berit Roald/ Scanpix.Фото: Berit Roald/ Scanpix

Forretningsvisum

Sist oppdatert: 10.02.2014 // Korte opphold for personer invitert av en bedrift eller organisasjon.

Om

Visumpliktige som blir invitert av en bedrift eller organisasjon i Norge eller Nederland kan søke om forretningsvisum (C-visum).

Invitasjonen

Må være skrevet på firmaets/organisasjonens brevark, og underskrevet av daglig leder/person i tilsvarende stilling. Det må informeres om stillingen til personen som har underskrevet. Firmaets norske organisasjonsnummer må fremkomme i invitasjonen. Følgende informasjon skal være med:

  • Navn og fødselsdato til den som inviteres.
  • Tidspunkt, varighet og sted for besøket.
  • Opplysninger om hensikten med besøket
  • Opplysninger om hvem som dekker kostnadene ved reisen.

Dersom det søkes om visum med flere innreiser (multivisum) bør behov dokumenteres i invitasjonen.

Nødvendig dokumentasjon:

1. Cover-letter mottatt etter registrering av visum på nett (tradisjonell papirsøknad godtas ikke ved søknad om forretningsvisum.

2. Passbilde limt på Cover-letter/søknadsskjema. Se her for krav til passbilder.

3. Utenrikspass som er gydlig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

4. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro som dekker hele første, planlagte innreise. Det er søkers ansvar å til enhver tid ha gyldig reiseforsikring for aktuell periode ved grensepassering.

5. Invitasjon, se ovenfor for krav til invitasjon fra bedrift.

Øvrig dokumentasjon

Denne dokumentasjonen kan innkreves i noen tilfeller, og bør alltid legges ved, for å spare tid for søker og for generalkonsulatet.

1. Referanseark vedrørende arbeidsforhold fra lokal arbeidsgiver.

2. Arbeidsbok.

3. Kontrakt fra norsk bedrift.

På grensen

Utenrikspass med gyldig visum, samt reiseforsikring som er gyldig for hele den aktuelle reiseperioden i Schengensonen.

Invitasjon må også fremvises.

Reisende som ikke har ovennevnte dokumentasjon kan bli nektet innreise. 


Bookmark and Share