Фото: Petter Foss/MFA Norway .Фото: Petter Foss/MFA Norway

Hvordan søke?

Sist oppdatert: 17.02.2014 // Et C-visum er en begrenset innreisetillatelse til Norge og landene i Schengen samarbeidet for opphold opp til 90 dager i løpet av 6 måneder.

Om Schengen C-visum
Når Norge er hovedreisemålet rettes søknad om norsk Schengenvisum til norsk utenriksstasjon. Konsulatet i Murmansk tar også imot søknader for Nederland. Visumet gir med noen få og spesielle unntak ikke anledning til å ta arbeid i Norge. Ulønnet arbeid regnes også i denne sammenhengen.

Det er nå obligatorisk å benytte søknadsportalen på nett.

 

Visum på nett
Visum på nett er en løsning hvor man registrerer søknaden sin, betaler og reserverer time for levering på konsulatet. Søknaden registreres her. For mer informasjon om visum på nett, se denne siden.

Våre brukere kan også levere søknaden til visumsenteret på Zelenaja-gata. Her er det ikke nødvendig å booke time.

 

Annen informasjon
Behandlingstiden kan variere noe. Vi oppfordrer alle søkere til å være ute i god tid. Dersom du er norsk og skal invitere personer eller grupper, bør du oppfordre dine gjester til å levere komplett søknad så snart de har mulighet til det. Et generelt tips er at søknad bør være levert minst 15 dager før avreise.

Du kan ikke søke om C-visum mer enn tre måneder før innreise.

Konsulatets åpningstider og kontaktinformasjon.

Informasjon om visumgebyret.

 

Typer visum
Her finnes informasjon om de fire vanligste formålene for C-visum, samt hvilken dokumentasjon det er nødvendig/ønskelig at søker legger ved:


Bookmark and Share