Фото: Guri Dahl / tinagent.com .Фото: Guri Dahl / tinagent.com

Invitasjonsløst visum (tidl. pomorvisum)

Sist oppdatert: 01.04.2014 // Korte opphold uten invitasjon for søkere bosatt i Arkhangelsk og Murmansk fylker.

Om invitasjonsløst visum

Søkere med fast bosted i Arkhangelsk og Murmansk fylker kan søke om visum uten invitasjon (tidligere kalt pomorvisum). Det kan kun søkes om denne typen visum ved Generalkonsulatet i Murmansk og på det honorære konsulatet i Arkhangelsk (for tiden behandles disse søknadene ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg).

Målgruppen for denne type visum er personer som har fast eller midlertidig bostedsregistrering i Arkhangelsk eller Murmansk fylke.

Førstegangssøkere kan få multivisum i opptil ett år. De som har hatt ettårig visum, kan søke om visum for opptil tre år, deretter for opptil fem år. Det er en forutsetning at visumet er blitt brukt riktig, det vil bl.a. si at søker må ha en reisehistorikk med hyppige reiser til Norge, og at Norge har vært hovedreisemål. (Merk at alle søknader må igjennom en individuell saksbehandling, så vi kan ikke på forhånd si at en søker vil få visum, og for hvor lenge han eller hun vil få visum.)

Nødvendig dokumentasjon:

1. Cover letter mottatt etter registrering av visum på nett.

2. Passbilde limt på Coverletter. Se her for krav til passbilder.

3. Utenrikspass som er gyldig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

4. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro som dekker hele første, planlagte innreise. Det er søkers ansvar å til enhver tid ha gyldig reiseforsikring for aktuell periode ved grensepassering.

5. Innenrikspass med kopi av bildesiden, siden med registrert adresse og siden med informasjon om utstedte pass. Eventuelt original av midlertidig registrering.

Barn

Alle vedlegg og søknadspapirer må legges ved visumsøknader for barn under 18 år.

1. Alle barn under 18 år må legge ved fødselsattest.

2. Barn som reiser med én av foreldrene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra den andre forelderen.

3. Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra begge foreldrene.

4. Barn under 6 år betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

På grensen

Utenrikspass med gyldig visum, samt reiseforsikring som er gyldig for hele den aktuelle reiseperioden i Schengensonen.

En person med invitasjonsløst visum vil ikke behøve å måtte fremvise garantiskjema eller invitasjon.

 


Bookmark and Share