Фото: Anders Gjengedal/ Innovation Norway.Фото: Anders Gjengedal/ Innovation Norway

Turistvisum

Sist oppdatert: 10.02.2014 // Korte opphold for selvstendige turister uten invitasjon

Om

Visumpliktige som ønsker å dra til Norge eller Nederland som selvstendig turist kan søke om et turistvisum (C-visum).

Dersom det søkes om visum med to eller flere innreiser må behov dokumenteres i invitasjonen.

Nødvendig dokumentasjon:

1. Cover-letter mottatt etter registrering av visum på nett eller utfylt søknadsskjema ved tradisjonell papirsøknad.

2. Passbilde limt på Cover-letter/søknadsskjema. Se her for krav til passbilder.

3. Utenrikspass som er gydlig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

4. Reiseforsikring som dekker minst 30 000 Euro som dekker hele første, planlagte innreise. Det er søkers ansvar å til enhver tid ha gyldig reiseforsikring for aktuell periode ved grensepassering.

5. Innenrikspass med kopi av bildesiden og siden med registrert adresse. Eventuellt original av midlertidig registrering.

6. Ved papirsøknad i Murmansk må kvittering fra banken om betalt gebyr legges ved søknaden.

7. Detaljert reiseplan som inneholder:
   -   Reservasjon av hotell, camping eller lignende.
   -   Beskrivelse av reiserute og overnattingssteder (dag for dag).
   -   Bilforsikring og kopi av vognkort dersom søkeren skal reise med privatbil.
   -   Dokumentasjon på midler til å dekke utgifter ved reisen/oppholdet.

Barn

Alle vedlegg og søknadspapirer må legges ved visumsøknader for barn under 18 år.

1. Alle barn under 18 år må legge ved fødselsattest.

2. Barn som reiser med én av foreldrene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra den andre forelderen.

3. Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykkeerklæring fra begge foreldrene.

4. Barn under 6 år betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

På grensen

Utenrikspass med gyldig visum, samt reiseforsikring som er gyldig for hele den aktuelle reiseperioden i Schengensonen.

Reiseplan må også fremvises. For reisende med pomorvisum er det ikke krav om dette.

Reisende som ikke har ovennevnte dokumentasjon kan bli nektet innreise


Bookmark and Share