Informasjon fra ambassaden

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater, gir bistand til norske reisende i utlandet. Les mer

Ambassaden gjør oppmerksom på regelverket vedrørende tap av norsk statsborgerskap. Les mer

Enten du oppholder deg kortere eller lengere tid i Russland, er det fornuftig å registrere seg ved ambassaden. Les mer

Den norske ambassade har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere. Les mer

Det russiske lovforbudet mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle forhold» trådte i kraft 1.juli 2013. Les mer

Surrogati er en avtale om å overta barn født av en lokal (russisk) kvinne mot betaling. Les mer

Praktikanter på tur. 
Фото: Henrik Jonassen.

Kunne du tenke deg å bo i Russland et halvt år og få arbeidserfaring fra en utenriksstasjon? Ambassaden i Moskva og generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk tilbyr praktikantplasser høsten...

Søndag 29. mai klokken 11 er det klart for skandinavisk vårgudstjeneste på den svenske ambassaden. Sjømannsprest Steinar Tverrli holder gudstjenesten. Les mer