Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle forhold»

Sist oppdatert: 01.07.2013 // Det russiske lovforbudet mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle forhold» trådte i kraft 1.juli 2013.

Loven innebærer særskilte straffer for utenlandske statsborgere. Se nærmere informasjon her.


Bookmark and Share