I samband med den femte arkitekturbiennalen i St. Petersburg stilte Jonas Love Norlin frå Reiulf Ramstad arkitektar opp for å fortelje om arkitektkontoret sin filosofi og konkrete prosjekt.

Les mer

I mars og april blir seks kortfilmar frå Tromsø internasjonale filmfestival vist på lerret i fleire russiske byar, og 25. og 26. april står St. Petersburg for tur.

Les mer

Søndag 19. april speler Sturle Dagsland på Fish Fabrique Nouelle i samband med Colisium Music Week.

Les mer

14.-20. april blir biennalen «St. Petersburgs arkitektur» arrangert for femte gong i Marmorsalen i Det russiske etnografiske museet. Biennalen blir arrangert av Foreininga for arkitekturkontor (OAM), St. Petersburgs foreining for russiske arkitektar og tidsskriftet Proekt Baltija.

Les mer
Фото: Eilen Zakariassen.

Den norske økonomen og historikaren Einar Lie vitja nyleg St. Petersburg og haldt i den samanheng eit føredrag på Det norske universitetssenteret om den norske modellen for statleg eigarskap av kommersielle selskap.

Les mer

The Norwegian University Centre in St. Petersburg in collaboration with The Norwegian Consulate General welcomes you to the public lecture by Prof. M.D. Geirmund Unsgård at the Norwegian University Centre office.

Les mer

Det kongelige norske generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2015. Søknadsfrist er 27. mars.

Les mer