16. desember møtes representanter for norsk næringsliv i generalkonsulens residens da generalkonsulatet i St. Petersburg avholdt sin andre næringslivsfrokost . Denne gangen deltok Innovasjon Norges nye direktør i Russland, Rolf Almklov for å introdusere seg selv og ble kjent med representanter for norsk næringsliv i St. Petersburg/Leningrad region. Tema for møtet var fremtidsutskriftene for...

Les mer
Фото: Thomas Rasmus Skaug, Innovasjon Norge .

Generalkonsulatet i St. Petersburg har følgende åpningstider i desember 2014 – januar 2015.

Les mer

Tirsdag morgen arrangerte generalkonsulatet for første gang en næringslivsfrokost for norsk næringsliv representert i vårt embetsdistrikt. Generalkonsulatet ønsker å gjøre dette til et fast arrangement flere ganger i året. Formålet er å skape møteplasser mellom norsk næringsliv for å utveksle informasjon og dele erfaringer. Næringslivsfrokostene vil bestå av ulike tematiske innhold som kan være...

Les mer
Lofoten. 
Фото: Eilen Zakariassen.

Generalkonsulatet inviterer alle interesserte til et foredrag av den norske journalisten og forfatteren Peter Normann Waage. Foredraget vil handle om hvordan nordmenn ser på den russiske kulturen og motsatt.

Les mer
Åpning av visumsenter i Velikij Novgorod. 
Фото: Cathrine Magelssen.

Åpningen av fem nye visumsentre gjør det enklere og raskere å få visum til Norge.

Les mer

Norges generalkonsulat i St. Petersburg har nå offisielt åpnet det norske visumsenteret i Petrozavodsk.

Les mer
Ola Asdahl Rokkones. 
Фото: Marius Fiskum.

13. november klokken 1900 i Dom Otsenyh, opptrer saksofonisten Ola Asdahl Rokkones sammen med Arhangelsk Statlige Kammerorkester.

Les mer