Фото: Eilen Zakariassen.Фото: Eilen Zakariassen

Den norske økonomen og historikaren Einar Lie vitja nyleg St. Petersburg og haldt i den samanheng eit føredrag på Det norske universitetssenteret om den norske modellen for statleg eigarskap av kommersielle selskap.

Les mer

The Norwegian University Centre in St. Petersburg in collaboration with The Norwegian Consulate General welcomes you to the public lecture by Prof. M.D. Geirmund Unsgård at the Norwegian University Centre office.

Les mer

Det kongelige norske generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2015. Søknadsfrist er 27. mars.

Les mer
Фото: Eilen Zakariassen.

Jo Nesbø er blitt kåra til beste utanlandske forfattar i konkurransen «Det lesande St. Petersburg 2014». Vinnaren blei på demokratisk vis kåra av lesarane sjølv, som det siste året har stemt på forfattarar frå 17 land. På andreplass hamna den franske forfattaren David Foenkinos og på tredjeplass svensken Jonas Jonasson.

Les mer
The National Theatre. 
Фото: Nadezhda Kukankova.

Today, the Norwegian state is a very large owner of business enterprises and controls almost 70 companies. How did such a system emerge and how is it currently governed? In this talk, professor Einar Lie from the University of Oslo will explain the Norwegian model of state ownership. The lecture is open for all!

Les mer

Den 24. februar ønskte generalkonsul Heidi Olufsen velkomen til årets fyrste næringslivsfrukost i residensen. Team Norway-frukostane har til føremål å bringe representantar for norsk næringsliv saman for å bygge nettverk og utveksle erfaringar.

Les mer

28. januar blei INTSOKs trettande årlege norsk-russiske olje- og gasskonferanse arrangert i St. Petersburg. Temaet for konferansen var resultata frå RU-NO Barents-prosjektet og arktiske løysingar og meir enn 200 deltakarar frå Noreg og Russland samla seg for å presentere og diskutere prosjektet. Ordstyrarar var regional direktør for INTSOK Håkon Skretting og president for SNGPR Gennadij Sjmal.

Les mer