Den 24. februar ønskte generalkonsul Heidi Olufsen velkomen til årets fyrste næringslivsfrukost i residensen. Team Norway-frukostane har til føremål å bringe representantar for norsk næringsliv saman for å bygge nettverk og utveksle erfaringar.

Les mer

28. januar blei INTSOKs trettande årlege norsk-russiske olje- og gasskonferanse arrangert i St. Petersburg. Temaet for konferansen var resultata frå RU-NO Barents-prosjektet og arktiske løysingar og meir enn 200 deltakarar frå Noreg og Russland samla seg for å presentere og diskutere prosjektet. Ordstyrarar var regional direktør for INTSOK Håkon Skretting og president for SNGPR Gennadij Sjmal.

Les mer

I oktober 2014 kom det fyrste nummeret av Det norsk-russiske handelskammeret sitt medlemstidsskrift The Norwegian-Russian Business Journal ut. Tidsskriftet gir ei vid dekning av norsk-russisk næringssamarbeid og vil kome ut tre-fire gonger i året. Så langt har to nummer sett dagens lys.

Les mer

Den 24. januar opptredde mezzosopranen Galina Sidorenko frå St. Petersburg på Nordlysfestivalen i Tromsø. Konserten føregjekk i Sparebankens festsal og repertoaret til den allsidige songarinna famna om alt frå operaklassikarar til broadwaymusikalar og kabaretsongar. Sidorenko blei akkompagnert av professor ved Konservatoriet i Tromsø Sergej Osadtsjuk på piano, som også er kjend som ein storarta...

Les mer
Visepresident i Elopak Jan Ivar Rønning  og statssekretær for handel og industri i Nærings- og fiskeridepartementet Dilek Ayhan viser frem det ferdige produktet etter åpningen av produksjonslinje nummer to ved Elopaks fabrikk i Leningrad oblast. 
Фото: Cathrine Magelssen.

Onsdag 26. februar ble produksjonslinje nummer to på norske Elopaks fabrikk i Leningrad fylke sørøst for St. Petersburg offisielt åpnet av statssekretær for handel og industri i Nærings- og fiskeridepartementet Dilek Ayhan og russisk viseøkonomiminister Oleg Fomitsjov. Tilstede var også representanter Leningrad fylkes myndigheter og det norske generalkonsulatet i St. Petersburg.

Les mer

16. desember møtes representanter for norsk næringsliv i generalkonsulens residens da generalkonsulatet i St. Petersburg avholdt sin andre næringslivsfrokost . Denne gangen deltok Innovasjon Norges nye direktør i Russland, Rolf Almklov for å introdusere seg selv og ble kjent med representanter for norsk næringsliv i St. Petersburg/Leningrad region. Tema for møtet var fremtidsutskriftene for...

Les mer
Фото: Thomas Rasmus Skaug, Innovasjon Norge .

Generalkonsulatet i St. Petersburg har følgende åpningstider i desember 2014 – januar 2015.

Les mer