Hvordan søke om visum

Søknad om Schengen-visum eller arbeidstillatelse og opphold i Norge kan fremmes gjennom et av våre fem visumsentre uten å booke avtale på forhånd.

Visumsøknaden fylles ut online på Søknadsportalen (Application Portal). Her finner du veiledning på russisk til Søknadsportalen. Du som bor i Norge og inviterer den russiske statsborgeren på besøk kan også fylle ut informasjonen i Visa Application Portal for den russiske søkeren.

HVORDAN SØKE OM VISUM?

Trinn 1. Fyll ut skjemaet for Schengen-visum (Short stay visa) online på Søknadsportalen

Trinn 2. Betal online med Visa eller MasterCard. Visumgebyr for russiske borgere er 35 €. Søkere som er berettiget til gratis visum vil få gebyret refundert ved oppmøte til avtalt time.

Trinn 3. Lever pass og dokumentene ved et av våre fem visumsentre i løpet av deres åpningstider. Du behøver ikke å booke time på forhånd.

 

Generalkonsulatet oppfordrer til å søke om visum i god tid, minimum 15 dager før planlagt reise.

Vennligst merk at Norges Generalkonsulat i St. Petersburg tar i mot søknader utelukkende fra søkere som er registrerte i embetsdistriktet. Embetsdistriktet består av de føderale subjektene St. Petersburg by, fylkene Leningrad, Novgorod og Pskov, samt republikken Karelen.

Alle søkere med russisk pass kan registrere sin søknad på  Søknadsportalen. Det er imidlertid kun søkere som er bostedsregistrert i fylkene St Petersburg, Leningrad, Karelen, Novgorod og Pskov som kan levere søknad og dokumenter ved et av våre visumsentre.

KLAGE PÅ VEDTAK

Dersom en søknad om visum eller familiegjenforening har blitt avslått, kan søker, eller person med fullmakt på vegne av denne, klage på vedtaket. I tilfeller hvor en visumsøknad avslås vil søkeren motta et brev med forklaring på avslaget.

For mer informasjon henvises det til avslagsbrevet.

Vi gjør oppmerksom på at generalkonsulatet ikke kan gi noe informasjon om saken eller diskutere saken til andre enn den aktuelle søkeren, med mindre søkeren har gitt fullmakt til vedkommende (trenger ikke være advokat).

Dersom en søknad har blitt avslått kan søker eller en person med fullmakt påklage vedtaket.

Vi ber om at du gjør følgende dersom du ønsker å klage på et vedtak:

 1. Skriv klagen. Klagebrevet må være signert.

  Dersom noen ønsker å klage på vegne av søker, må denne levere en fullmakt fra søker sammen med klagen. Fullmaktsskjemaet må være signert av søkeren. Søkeren må legge ved en fargekopi av gyldig ID (nyeste utgave, med bilde og signatur). Personen som skriver klagen på vegne av søkeren må signere og skanne klagebrevet. 
 2. Send det skannede klagebrevet og tilhørende dokumenter til visa.spb@mfa.no eller lever klagen til visumsenteret hvor du søkte om visum.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noe gebyr i klagesaker.

For mer informasjon om hvordan man klager på vedtak, se : http://www.udi.no/klage

FRAMGANGSMÅTE VED SØKNAD OM VISUM FOR GRUPPER PÅ MER ENN 1 PERSON

 1. For raskest mulig behandling, anbefaler vi å velge registreringsskjema for grupper. Opptil 15 søkere kan inngå i gruppen. Dersom antallet søkere er over 15 må disse registreres i Søknadsportalen som flere grupper.
 2. Det er ikke nødvendig å sende invitasjoner og liste over søkere til konsulatet per e-post. Alle dokumenter leveres sammen med søknaden.
 3. Dokumenter for grupper kan overleveres av én representant med fullmakt.
 4. Det er i utgangspunktet obligatorisk å betale visumgebyr for alle søkere i gruppen. Søkere som er fritatt visumgebyr får refundert dette til sin bankkonto ved innlevering av dokumenter som bekrefter fritaket. Fritak fra visumgebyr er nærmere beskrevet på våre nettsider. Grupper som reiser i forbindelse med kulturutveksling, idrettskonkurranser eller studieutveksling betaler visumgebyr gjennom Søknadsportalen. Visumgebyret kan også betales av den inviterende part. Visumgebyret blir refundert til det bankkortet som det ble innbetalt fra.
 5. Ved søknad om enkeltvisum til mindreårige anbefaler vi å utvide tidsrammen for foreldresamtykke med minimum 15 dager i tillegg til reisens antatte varighet. Ved utstedelse av visum blir 15 dager lagt til automatisk, slik at utstedt visum kan beholdes i tilfelle forandringer i reisens varighet.

FORDELER MED BRUK AV VISUMPORTALEN

 • Søker eller referanseperson kan til enhver tid og på ethvert sted registrere søknader på nettet.
 • Du registrerer deg kun én gang. Ved gjentatte framtidige visumsøknader kan du igjen bruke allerede oppgitte detaljer, dersom de er uendret.
 • Hurtig og enkel betalingsmåte for visumgebyr online, med Visa eller MasterCard. Visumgebyr for russiske borgere er 35 €.
 • Mulighet for å følge status i saken på internett.
 • Mulighet for raskt å registrere visumsøknader for grupper.

Bookmark and Share