For norsk næringsliv

Ambassaden i Moskva, Generalkonsulatene i Murmansk og St. Petersburg kan være en dialogpartnere for norsk næringsliv og bidra med informasjon og råd om russiske forhold, politiske prosesser, og russisk økonomisk politikk. Les mer

Innovasjon Norge har to kontorer i Russland. Les mer