Bistand og tjenester til norsk næringsliv

11.11.2014 // Ambassaden i Moskva, Generalkonsulatene i Murmansk og St. Petersburg kan være en dialogpartnere for norsk næringsliv og bidra med informasjon og råd om russiske forhold, politiske prosesser, og russisk økonomisk politikk.

Ambassaden og generalkonsulatene kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den russiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med russiske myndigheter.

Ambassaden og generalkonsulatene arbeider for å fremme norsk næringsliv og profilere Norge og norske produkter. Ambassadens næringsfremmende arbeid skjer i nært samarbeid med institusjoner som Innovasjon Norge, Sjømatrådet og Norsk-russisk handelskammer. Ved behov for detaljert markedsinformasjon og undersøkelser henvises det til Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge yter bistand til norske bedrifter på det russiske markedet og arbeider for å fremme norsk reiseliv i Russland. Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter med å lykkes på det russiske markedet blant annet ved å tilby markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer. På turismesiden tilbys markedsførings- og rådgivningsaktiviteter for reiselivsaktører i Russland og i Norge.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Innovasjon Norges kontor i Moskva.

Andre nyttige nettsider:

Norsk-russisk handelskammer

Sjømatrådet i Russland

Visit Norway


Bookmark and Share