Фото: Hanne Marie Molde/UD.Фото: Hanne Marie Molde/UD

Etter å ha fått mange spørsmål frå norske journalistar den siste tida, vil ambassaden minna om at alle treng både pressevisum og akkreditering for å jobba i Russland.

Les mer
Фото: Hanne Marie Molde / UD.

Norske journalister trenger både pressevisum og akkreditering for å kunne jobbe som journalist i Russland. Det er viktig å starte søknadsprosessen så tidlig som mulig.

Les mer

Norge og Russland har inngått en gjensidig avtale som skal gjøre det enklere å reise mellom de to landene. Avtalen trer i kraft 1. desember 2008. Avtalen gjelder for russiske borgere som søker Schengen-visum uansett hvilken ambassade de søker ved.

Les mer