Фото: Hanne Marie Molde/UD.Фото: Hanne Marie Molde/UD

Påminning til norske journalistar

11.11.2014 // Etter å ha fått mange spørsmål frå norske journalistar den siste tida, vil ambassaden minna om at alle treng både pressevisum og akkreditering for å jobba i Russland.

Den norske ambassaden i Moskva har den siste tida fått ein del telefonar og e-postar frå journalistar som lurar på om dei treng pressevisum og/eller akkreditering for å jobba som journalist i Russland.

Me vil minna om at at alle norske journalistar alltid må ha både pressevisum og akkreditering for å kunna jobba i Russland.   

1)    Pressevisum må ein søkja om på Russland sin ambassade i Oslo eller Generalkonsulatet i Kirkenes.

Visumssøknadsskjemaet fylles ut elektronisk her. Handsaminga kan ta oppimot to veker.

2)    Akkreditering søkjer ein om gjennom pressesenteret til Det russiske utanriksministeriet i Moskva. Det kan ta inntil fem dagar å få kortet. 

Les meir om kva dei to søknadene må innehalda her.

Kontakt vedrørende presseakkrediteringer ved ambassaden: Natalija Morukova.


Bookmark and Share