Gjensidig visumavtale mellom Norge og Russland

Norge og Russland har inngått en gjensidig avtale som skal gjøre det enklere å reise mellom de to landene. Avtalen trer i kraft 1. desember 2008. Avtalen gjelder for russiske borgere som søker Schengen-visum uansett hvilken ambassade de søker ved.

 Avtalen fastsetter lik behandling for både russiske og norske statsborgere.

Visumfasiliteringsavtalen regulerer krav til skriftlig dokumentasjon på formålet med reisen, saksbehandlingstider, størrelsen på gebyret og flerreisevisum. I visumfasiliteringsavtalen er det regulert hvilke kategorier av personer avtalen gjelder for.

Ved fremsettelse av søknad om visum og ved innreise til Schengen-området er det fremdeles krav om at søker bl.a. fremviser gyldig reisedokument som er gyldig i mer enn tre måneder ut over oppholdstiden i Schengen-området, dokumentasjon på reisens formål, dokumentasjon på økonomiske midler, reise-/sykeforsikring og at man har returadgang til hjemlandet.

Søkerne skal fremdeles møte opp personlig ved utenriksstasjonen for å levere søknad og tilhørende dokumenter.
 
EU har en tilsvarende visumavtale med Russland.
 

Kilde: UDI   |   Bookmark and Share