Dokumentkrav og hvordan søke

16.01.2017 //

For oppdatert informasjon og dokumentasjonskrav til alle typer oppholdstillatelser, se udi.no

Søknader om oppholdstillatelse registreres på Søknadsportalen.

Som regel må borgere av land utenfor EU/EØS ha oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Dette gjelder også dersom arbeidsoppholdet er på mindre enn 90 dager, og er uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ulønnet. I noen tilfeller trenger du ikke oppholdstillatelse hvis du skal arbeide i Norge i mindre enn tre måneder. Se her for hvilke grupper som er unntatt kravet om oppholdstillatelse ved arbeid under 90 dager.


Bookmark and Share