FAQ/ Ofte stilte spørsmål

05.01.2017 // Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål til visumavdelingen. Mange lurer på det samme, så sjekk listen før du sender mail.

 1. Jeg har registrert søknadsskjema via Application Portal – hva gjør jeg nå?
 2. Må jeg legge ved originaldokumenter i visumsøknaden min?
 3. Må jeg legge ved originaldokumenter i søknad om arbeids- og/eller oppholdstillatelse?
 4. Må søknaden leveres personlig?
 5. Kan en slektning eller bekjent levere/hente min søknad/pass med fullmakt?
 6. Jeg har registrert søknadsskjema elektronisk, men får ikke bestilt time ved ambassaden i Moskva. Hvor skal jeg levere søknaden?
 7. Jeg er ikke bosatt i Moskva. Hvor skal jeg levere søknaden?
 8. Hvilke dokumenter må jeg fremme i en søknad om visum?
 9. Hvilke krav er det til passbildet?
 10. Hva slags forsikring kreves det?
 11. Hvilke krav stilles til en visuminvitasjon fra referanse i Norge?
 12. Hva er de økonomiske kravene ved søknad om besøksvisum?
 13. Hvor får jeg utstedt økonomisk garantiskjema?
 14. Jeg kan foreløpig ikke oppgi nøyaktige datoer på avreise og retur. Hva skriver jeg i punkt 25., 30. og 31. i søknadskjemaet?
 15. Hvis et barn kun har en forelder, hvilke dokumenter kan forevises i stedet for samtykke?
 16. Hvordan kan man betale saksbehandlingsgebyr?
 17. Hvem har krav på fritak for gebyr i visumsøknad?
 18. Hva er saksbehandlingstid for søknad om visum/oppholdstillatelse?
 19. Jeg er borger av Armenia, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan eller Tadsjikistan og ønsker å fremme søknad ved ambassaden i Moskva. Hvordan går jeg fram? Hva er saksbehandlingstid?
 20. Jeg er ikke borger av Russland, Armenia, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan eller Tadsjikistan, men bosatt i Russland og ønsker å fremme søknad ved ambassaden i Moskva. Hvordan går jeg fram? Hva er saksbehandlingstid?
 21. Jeg har fremmet søknad om arbeids-/oppholdstillatelse. Hvem tar jeg kontakt med for å få oppdatering vedrørende behandling av søknad?
 22. Jeg har fått avslag/delavslag og ønsker å klage på vedtaket. Hvordan fremmer jeg formell klage?
 23. Kan man få visumgebyret tilbake hvis visumet blir avslått eller hvis man trekker saken?
 24. Asyl i Norge

 

1. Jeg har registrert søknadsskjema via Søknadsportalen – hva gjør jeg nå?

Ved bruk av Søknadsportalen registreres søknadsskjema elektronisk og klargjør en visumsøknad for behandling i ambassadens innboks. Ved mottak av komplett dokumentmappe (for liste over dokumentasjonskrav klikk her) vil selve søknaden registreres og fortløpende lagt til behandling. Ambassaden vil ikke kunne behandle visumsøknad før mottak av tilstrekkelig dokumentasjon.

2. Må jeg legge ved originaldokumenter i visumsøknaden min?

Ambassaden tar ikke i mot originaldokumenter. Ved visumsøknader godtar ambassaden kopier av invitasjon, garantiskjema, og eventuelt andre dokumenter fra referanse i Norge. Vennligst merk at det er søkers ansvar å ta utskrift av og levere papirutgave av dokumenter.

3. Må jeg legge ved originaldokumenter i søknad om arbeids- og/eller oppholdstillatelse?

Ambassaden tar ikke i mot originaldokumenter. Ved søknader om arbeids- og/eller oppholdstillatelser godtar ambassaden notariusbekreftede kopier med apostille. Ved fremme av søknad oppfordres søkere til å ta med originaldokumenter, da saksbehandler/ambassaden ofte ønsker å kontrollere original opp i mot kopi.

4. Må søknaden leveres personlig?

Ambassaden tar ikke i mot søknader per e-post eller vanlig post. Alle søknader skal leveres ved personlig oppmøte, enten av søker selv eller av person med fullmakt. 

Etter innføringen av VIS må visumsøkere avlegge biometri, dvs. fingeravtrykk og foto tatt i en spesiell biometrikiosk, hvert femte år. Søkere som ikke har avlagt biometri i løpet av de fem siste årene må selv levere søknad ved ambassade, konsulat eller et av VFS Global sine visumsøknadssentre. For utfyllende informasjon om VIS, klikk her.

5. Kan en slektning eller bekjent hente min søknad/pass med fullmakt?

Ja, forutsatt at vedkommende har en notariusbekreftet fullmakt i sitt navn.

6. Jeg har registrert søknadsskjema elektronisk, men får ikke bestilt time ved ambassaden i Moskva. Hvor skal jeg levere søknaden?

Ambassaden tar kun i mot søkere med tidfestede avtaler, dette for å fokusere på selve saksbehandlingen av søknader. Antall tilgjengelige avtaler ved ambassaden er begrenset og reserveres derfor fort. Tilbud om time direkte ved ambassaden, dersom fortsatt tilgjengelig, gis ved fullføring av online registrering av søknad. Dersom du ikke klarer å registrere time hos ambassaden betyr det at vi er fullbooket for den kommende måneden.

Flertallet av visumsøkere til Norge leverer sine søknader gjennom vår samarbeidspartner, visumsenteret VFS Global. VFS Global har kontorer over hele Russland, inkludert Moskva, og tar i mot søknader uten tidfestede avtaler. For mer informasjon anbefaler ambassaden søkere å ta direkte med VFS Global.

For mer informasjon på ambassadens nettside om hvor en kan søke klikk her.

7. Jeg er ikke bosatt i Moskva. Hvor skal jeg levere søknaden?

Flertallet av visumsøkere til Norge leverer sine søknader gjennom vår samarbeidspartner, visumsenteret VFS Global. VFS Global har kontorer over hele Russland, inkludert Moskva, og tar i mot søknader uten tidfestede avtaler. For mer informasjon anbefaler ambassaden søkere å ta direkte med VFS Global.

For mer informasjon på ambassadens nettside om hvor en kan søke klikk her.

8. Hvilke dokumenter må jeg fremme i en søknad om visum?

For dokumentasjonskrav klikk her.

9. Hvilke krav er det til passbildet?

Klikk her for krav til bilde.

10. Hva slags forsikring kreves det?

Det kreves en medisinsk reiseforsikring som dekker hele perioden av planlagt opphold, gyldig for alle Schengenstater og som dekker alle utgifter som måtte oppstå i forbindelse med repatriering av medisinske grunner, legehjelp i akutte situasjoner, akutt sykehusbehandling eller dødsfall under oppholdet. Minimumskravet til dekning er 30 000 €.

11. Hvilke krav stilles til en visuminvitasjon fra referanse i Norge?

For krav ved invitasjoner klikk her.

12. Hva er de økonomiske kravene ved søknad om besøksvisum?

Ved utstedelse av visum vurderer saksbehandler søkers økonomiske situasjon opp i mot planlagte reise. Norske myndigheter stiller ikke krav om en spesifikk sum i forbindelse med reiser til Norge, men derimot at reisende har de økonomiske forutsetningene til å gjennomføre reisen.

For øvrig vil vi generelt advare mot å overføre penger til personer man kun kjenner via internett. Ambassaden har lagt ut advarsel om svindelforsøk og informasjon om kostnader forbundet med søknad om besøksvisum m.m., klikk her.

13. Hvor får jeg utstedt økonomisk garantiskjema?

Økonomisk garantiskjema utstedes av din lokale politistasjon. For videre informasjon anbefaler ambassaden deg å ta direkte kontakt med politiet. Garantiskjema kan skrives ut herfra.

14. Jeg kan foreløpig ikke oppgi nøyaktige datoer på avreise og retur. Hva skriver jeg i punkt 25., 30. og 31. i søknadskjemaet?

Hvis du vet at du vil oppholde deg i Norge i for eksempel 14 dager i løpet av neste måned oppgir du 14 dager i punkt 25 i søknadsskjemaet. I punkt 30 og 31 oppgir du tidsramme på en måned, for eksempel fra og med 1. januar 2017 til 31. januar 2017. Ditt visum vil da være gyldig i 14 dager i perioden fra 1.januar 2017 til 31. januar 2017.

15. Hvis et barn kun har en forelder, hvilke dokumenter kan forevises i stedet for samtykke?

I slike tilfeller kan følgende dokumenter forevises:

-dødsattest;

-enslig morsattest;

-bekreftelse på at forelderen er savnet;

-fødselsattest uten informasjon om far;

-bekreftelse fra domstolen om at en forelder har mistet sin foreldrerett;

-bekreftelse fra Zags (russiske myndigheter) om informasjonen i fødselsattesten vedrørende fars navn; og eventuelle andre dokumenter

16. Hvordan kan man betale saksbehandlingsgebyr?

Saksbehandlingsgebyr betales ved elektronisk registrering av søknadsskjema via Søknadsportalen. Dersom søker fyller ut søknadsskjema for hånd kan vedkommende betale visumgebyr gjennom ambassadens nettbank (for bankinformasjon klikk her). Det er i dette tilfellet viktig å få kvittering på gjennomført betaling.

17. Hvem har krav på fritak fra gebyr i visumsøknad?

For informasjon om fritak for gebyr i visumsøknad klikk her.

18. Hva er saksbehandlingstid for søknad om visum/oppholdstillatelse?

Informasjon om saksbehandlingstid er tilgjengelig her.

19. Jeg er borger av Armenia, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan eller Tadsjikistan og ønsker å fremme søknad ved ambassaden i Moskva. Hvordan går jeg fram? Hva er saksbehandlingstid?

Borgere av disse landene kan fremme søknad til ambassaden i Moskva på samme måte som russiske borgere. Dokumentasjonskravet er i utgangspunktet det samme som for russiske borgere, men det er fritt fram å legge ved tilleggsinformasjon som kan styrke søknaden. For informasjon om hvordan ambassaden behandler visumsøknader fra ulike land og hvordan en best kan styrke sine forutsetninger klikk her.

Norge har representasjonsavtaler med andre lands ambassader i alle disse landene, slik at søkere som ønsker å besøke Norge kan levere visumsøknad i hjemlandet sitt. For en oversikt over hvor du kan søke, se her.

Informasjon om saksbehandlingstid er tilgjengelig her.

20. Jeg er ikke borger av Russland, Armenia, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan eller Tadsjikistan, men bosatt i Russland og ønsker å fremme søknad ved ambassaden i Moskva. Hvordan går jeg fram? Hva er saksbehandlingstid?

Tredjelandsborgere må dokumentere lovlig opphold i Russland for å kunne søke om visum ved ambassaden i Moskva. I henhold til aktuelle statsborgerskap og visumpraksis vil ambassaden kunne etterspørre tilleggsdokumentasjon. For informasjon om hvordan ambassaden behandler visumsøknader fra ulike land og hvordan en best kan styrke sine forutsetninger klikk her. En visumsøknad fremmet av en tredjelandsborger skal for øvrig inkludere de samme dokumentene som for russiske borgere,  klikk her.

Informasjon om saksbehandlingstid er tilgjengelig her.

21. Jeg har fremmet søknad om arbeids-/oppholdstillatelse. Hvem tar jeg kontakt med for å få oppdatering vedrørende behandling av søknad?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler forskjellige søknader om oppholdstillatelse i Norge. Ambassaden fungerer i slike saker kun som en postkasse og vil ikke ha konkret informasjon om din søknad. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med UDIs opplysningstjeneste for nærmere informasjon.

22. Jeg har fått avslag/delavslag og ønsker å klage på vedtaket. Hvordan fremmer jeg formell klage?

Formelle krav ved klage er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettside. For mer informasjon klikk her.

23. Kan man få visumgebyret tilbake hvis visumet blir avslått eller hvis man trekker saken?

Visumgebyret refunderes ikke, da det er betaling for behandlingen av søknaden og ikke for selve visumet.

24. Asyl i Norge

Det er kun mulig å søke om asyl i Norge dersom vedkommende fysisk befinner seg i Norge eller ved den norske grensen. I tråd med norsk lovverk vil Utlendingsdirektoratet (UDI) etter all sannsynlighet avslå søknad om asyl i de tilfeller hvor søknaden er fremmet ved den norske ambassaden i Moskva. Mer informasjon er tilgjengelig på UDIs nettside.

 


Bookmark and Share