Klage på vedtak

17.10.2014 // Dersom en søknad om visum eller familiegjenforening har blitt avslått, kan søker, eller person med fullmaket på vegne av denne, klage på vedtaket.

For mer informasjon om hvordan man klager på vedtak, se : http://www.udi.no/klage

Dersom noen ønsker å klage på vegne av søker, må denne levere en notariusbekreftet fullmakt fra søker sammen med klagen.

 


Bookmark and Share