Aktuelt

Sist oppdatert: 06.01.2017 //

Fra og med 1. februar 2017 vil Ambassaden i Moskva be alle søkere om å legge ved kopi av personaliasiden i utenrikspasset i søknader om besøksvisum (Schengen-visum, C-visum). Les mer

1. januar 2017 ble gebyrene for søknader om familieinnvandring endret. Les mer

Fra og med 1. januar 2017 endres aldersgrensen for par som skal etablere seg i Norge. Les mer

Den norske ambassaden i Astana er stengt, og borgere av Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan bes henvende seg til den norske ambassaden i Moskva. Borgere av Kasakhstan kan også levere søknader via VFS i Astana og Almaty. Borgere av Turkmenistan bes henvende seg til den norske ambassaden i Baku. All informasjon om søknadsprosedyrene er tilgjengelige på Utlendingsdirektoratets nettsider ( kl Les mer

As of 1 March 2016, the Royal Norwegian Embassy in Astana will no longer be receiving applications for residence permits in Norway (family, study, work, etc.). Citizens of the Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Republic of Tajikistan are requested to contact the Royal Norwegian Embassy in Moscow. Citizen of Turkmenistan are requested to contact the Royal Norwegian Embassy in Baku. All... Les mer

  MediaUnit . . 14. september innfører alle Schengen land Visa Information System (VIS). Det betyr at alle som skal søke visum til et Schengenland må møte opp på en utenriksstasjon eller på et visumsenter for å avgi fingeravtrykk og ta digitalt bilde. VIS er en felles database som gir alle Schengenland mulighet til å se tidligere visumhistorikk om søkeren. Databasen gir også grensevaktene bed Les mer

F.o.m. 1. november 2014 vil ambassaden stille krav om notarialbekreftet fullmakt i de tilfeller hvor søker selv ikke har anledning til å fremme søknad, uavhengig om vedkommende er i slekt med søker, en bekjent eller sertifisert kurer. Ved søknader fra mindreårige vil den som har foreldreansvar eller er juridisk verge for barnet være fritatt fra kravet om fullmakt. ------ As of 1. November 2014... Les mer

According to Article 45 in the Schengen Visa Code, Member States may cooperate with commercial intermediaries for the lodging of applications, except for the collection of biometric identifiers. Such cooperation shall be based on the granting of an accreditation by the Member States’ relevant authorities. Les mer