Nye søknadsgebyrer i familieinnvandringssaker

1. januar 2017 ble gebyrene for søknader om familieinnvandring endret.

Gebyret for de som søker om familieinnvandring for første gang øker fra 5 900 kroner til 8 000 kroner.

Gebyret for de som allerede har en familieinnvandringstillatelse, og søker om fornyelse før den forrige tillatelsen går ut, reduseres fra 3 200 kroner til 2 200 kroner.

De som registrerer søknaden sin og betaler gebyret etter 31. desember 2016 betaler nytt gebyr.

Disse gebyrene er for personer som har fylt 18 år. Barn under 18 år betaler ikke noe gebyr.

Gebyrene blir bestemt av Justis- og beredskapsdepartementet.


Bookmark and Share