Sentral-Asia: Søknader om oppholdstillatelse

Sist oppdatert: 28.01.2016 //

Den norske ambassaden i Astana er stengt, og borgere av Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan bes henvende seg til den norske ambassaden i Moskva.

Borgere av Kasakhstan kan også levere søknader via VFS i Astana og Almaty.

Borgere av Turkmenistan bes henvende seg til den norske ambassaden i Baku.

All informasjon om søknadsprosedyrene er tilgjengelige på Utlendingsdirektoratets nettsider (klikk her).

Søknader som skal fremmes i Moskva registreres og betales elektronisk via søknadsportalen (Application Portal – klikk her). Søker vil få tilbud om avtale ved ambassaden i Moskva dersom tilgjengelig. I tilfeller hvor ambassaden er fullbooket, bes søker henvende seg til at av VFS Globals visumsentre (klikk her for informasjon).

For utfyllende informasjon og kontaktinformasjon, se ambassaden nettside (klikk her).


Bookmark and Share