Advarsel mot internettsvindel

02.09.2013 // Ambassaden i Moskva er kjent med at det forekommer kontaktannonser skrevet av personer som har til hensikt å svindle til seg penger.

Ambassaden får hver uke telefoner og e-post fra nordmenn som har blitt svindlet for beløp opp i mot flere titalls tusen kroner. Slike annonser kan blant annet finnes på ulike steder hvor det også er seriøse kontaktannonser. Noen av disse useriøse aktørene utgir seg for å være russiske statsborgere med ærlige hensikter, men er i virkeligheten godt organiserte kriminelle.

Ambassaden oppfordrer derfor alle til å være forsiktige med å sende penger til bekjente som de kun har hatt kontakt med via internett eller telefon. Enhver påstand om at det kreves en høy sum for å betale for visum eller for å dokumentere opphold medfører ikke riktighet, se nedenfor. Det er også mange henvendelser om småbeløp med alle mulige påskudd: Bot som må betales, avdrag på lån, beslaglagte varer, avgift på antikvitet som skulle være gave til verten i Norge, sum for utreise, penger til ny billett fordi reisen ble utsatt pga syk mor/vannskade i leiligheten osv. Svindlernes fantasi har dessverre ingen grenser.

Vi anbefaler at du googler emailadressen til din bekjente, ev. sjekker f.eks. nettstedet Stop Scammers, da samme identitet ofte benyttes overfor flere ofre.

De fleste spørsmål ambassaden får dreier seg om kostnader for å reise til Norge. Nedenfor følger svar på de vanligste spørsmålene.

  • Det koster 35 euro å søke om visum til Norge.
  • Det koster 2000/3500 RUB (ca 250/450 NOK) å søke om russisk pass av henholdsvis gammel og ny type. 
  • Søkere må dokumentere at de kan forsørge seg ved reise til Norge, men det er ikke nødvendig å overføre penger til søker i forbindelse med visumsøknad. Har søkeren ikke selv arbeid eller tilstrekkelige midler, kan referansepersonen i Norge fylle ut et garantiskjema der han eller hun forplikter seg til å dekke alle utgifter i forbindelse med besøket.
  • Søknader hvor søker og referanseperson aldri har møtt hverandre personlig vil som hovedregel bli avslått.
  • Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.
  • Personer som søker visum til Norge vil aldri bli bedt om å vise frem kontanter for å få visum.
  • Russisk grensekontroll krever ikke at russiske statsborgere som reiser til utlandet skal ha en viss sum penger med seg eller på sin konto.
  • Det kreves ikke nødvendigvis personlig oppmøte på ambassaden eller generalkonsulatet. Personer som bor langt unna utenriksstasjonen kan bruke kurer for å hente/levere søknad og tilhørende dokumenter. Dersom søker imidlertid ikke ikke har avgitt biometri (bilde og fingeravtrykk) i forbindelse med tidligere visumsøknad til Norge eller andre schengenland, må vedkommende oppsøke et visumsenter, generalkonsulat eller ambassade for å gjøre dette.

Er du i tvil, kontakt ambassadens visumavdeling: moscowvisa@mfa.no


Bookmark and Share