Gebyr og saksbehandlingstider

05.01.2017 // Informasjon om gebyr og saksbehandlingstider for alle typer søknader om opphold i Norge.

Oppholdstillatelser
For informasjon om gebyr for søknad om alle typer oppholdstillatelser, gå til UDIs hjemmesider.

For informasjon om saksbehandlingstider, gå til UDIs hjemmesider.

Gebyr visum
Satsene gjelder for både søknad om besøksvisum (C-visum) og innreisevisum (D-visum).

Søkere som har fått innvilget søknad om oppholdstillatelse trenger ikke å betale gebyr for innreisevisum.

Ved hastesaker er gebyret det dobbelte.

 

 RUB

 EUR

Barn under 6 år 

Borgere av Russland, Ukraina, Albania, Montenegro, Makedonia,  Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldova

 2425 

 35 

 gratis

Borgere av andre land

 4160

 60

 gratis

Borgere av andre land, fra 6 til 12 år

 2425

 35

 

Søknadsgebyr betales på nett gjennom Søknadsportalen. Rubelverdiene er veiledende, og den faktiske kostnaden blir trukket i samsvar med den enkelte banks vekslingsrate.

Fritak fra gebyr
Enkelte kategorier av søkere er fritatt fra gebyr ved søknad om besøksvisum:

  • Ektefeller, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn av russiske borgere med lovlig opphold i Norge. Familieforholdet må dokumenteres med vigselsattest eller fødselsattest(-er). Eventuelle navneendringer må dokumenteres.
  • Deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium.
  • Medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett, med mindre de er unntatt fra kravet om visum.
  • Skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring.
  • Funksjonshemmede, om nødvendig med ledsager.
  • Personer som har framlagt dokumenter som viser at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, og vedkommende som ledsager en slik person, eller for å være til stede ved begravelsen til en nær slektning eller for å besøke en nær slektning som er alvorlig syk.
  • Deltakere på internasjonale idrettsarrangementer for ungdom, med ledsagere.
  • Personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer.
  • Deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer.

 

Saksbehandlingstider visum

Besøksvisum for privat-, turist- og forretningsbesøk  3-7 arbeidsdager
Besøksvisum for borgere av andre land enn Russland

 15 arbeidsdager

Innreisevisum når vedtaket allerede er fattet av UDI

 3 arbeidsdager

Innreisevisum når søknaden forhåndsvurderes av ambassaden

 10 arbeidsdager

Saksbehandlingstidene kan variere noe ved høysesonger.

Saksbehandlingstidene forutsetter komplett søknad. Ved saker som krever ytterligere undersøkelser kan behandlingstiden øke til 30 dager.


Bookmark and Share