Hvor skal jeg søke?

05.01.2017 // Søknad om visum til Norge gjøres i det land der man er statsborger eller i det land der man har fast, offisiell oppholdstillatelse. Nedenfor følger en oversikt over hvor visumsøkere fra ulike områder skal levere sine søknader.

RUSSLAND
Søkere fra St. Petersburg, Leningrad fylke, Novgorod fylke og Pskov fylke skal søke om visum til Norge ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg.

Søkere fra Arkhangelsk fylke og Nenets autonome område skal søke om visum ved det honorære konsulatet i Arkhangelsk.

Søkere fra Murmansk fylke skal søke ved det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Søkere fra republikken Karelen kan enten søke ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg eller ved det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Søkere fra det øvrige Russland skal fremme søknad til den norske ambassaden i Moskva. Søkere kan levere søknadspapirene sine ved et av søknadssentrene til VFS Global, se kontaktinformasjon her. Det er ikke nødvendig å bestille time hos VFS.

I tillegg er det mulig å levere søknad direkte til den norske ambassaden i Moskva. Merk at det bare er mulig å levere søknad hos ambassaden dersom man har forhåndsbestilt time gjennom Søknadsportalen. Vi gjør oppmerksom på at booking ved ambassaden kun er tilgjengelig for en måned av gangen. Booking for påfølgende måneder gjøres tilgjengelig den 15. hver måned.

Vennligst ikke bestill time hos ambassaden hvis søknad skal leveres hos VFS!

 

UKRAINA
Søkere fra Ukraina skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Kyiv. Dette gjelder også søkere fra Krim-halvøya, uavhengig av statsborgerskap. 

 

HVITERUSSLAND
Søkere fra Hviterussland skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Minsk eller den norske ambassaden i Kyiv.

 

KAUKASUS
Søkere fra Armenia skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Jerevan eller den norske ambassaden i Moskva

Søkere fra Aserbajdsjan skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Baku.

Søkere fra Georgia skal søke om visum til Norge ved den franske ambassaden i Tbilisi.  

  

SENTRAL-ASIA
Søkere fra Usbekistan skal søke om visum til Norge ved den italienske ambassaden i Tasjkent eller den norske ambassaden i Moskva.

Søkere fra Kasakhstan skal søke om visum til Norge ved den litauiske ambassaden i Astana, det litauiske generalkonsulatet i Almaty eller den norske ambassaden i Moskva.

Søkere fra Kirgisistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Bisjkek eller den norske ambassaden i Moskva.

Søkere fra Tadsjikistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Dusjanbe eller den norske ambassaden i Moskva.

Søkere fra Turkmenistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Asjgabat. Tel: (+99) (312) 363 515; (+99) (312) 363 517-21; grembtkm@online.tm.

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE

Søkere, uavhengig av statsborgerskap, bosatt på Krim-halvøya skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Kyiv.Bookmark and Share