Krav til invitasjon

05.01.2017 // Mer om krav til invitasjon til forretnings- og privatbesøk.

Invitasjon til forretningsbesøk, besøk til organisasjoner o.l.:

Invitasjonen skal være skrevet på firmaets/organisasjonens brevark, og må være underskrevet av daglig leder eller person i tilsvarende stilling. Det må informeres om stillingen til personen som har underskrevet. Firmaets norske organisasjonsnummer må fremkomme i invitasjonen. Følgende informasjon skal være med:

  • Navn, fødselsdato og passnummer til den som inviteres.
  • Tidspunkt, varighet og sted for besøket.
  • Opplysninger om hensikten med besøket
  • Opplysninger om hvem som dekker kostnadene ved reisen.

Ved søknader om multivisum må behovet for flere innreiser begrunnes i invitasjonen, blant annet ved at tidspunkt og sted for flere planlagte besøk spesifiseres.

 

Invitasjon til privatbesøk

Invitasjonen skrives som et brev, hvor følgende informasjon skal være med:

  • Navn, adresse, personnummer (11 siffer) og telefonnummer til den som inviterer.
  • Navn, adresse, fødselsdato og passnummer til den som inviteres.
  • Tidspunkt, varighet og sted for besøket.
  • Opplysninger om forholdet mellom søkeren og referansepersonen. Hos personer som ikke er beslektet, må det dokumenteres når, hvor og hvordan partene personlig har truffet hverandre tidligere.  
  • Opplysninger om hvem som dekker utgiftene i forbindelse med besøket.
  • Invitasjonen skal signeres av den inviterende part.

Det er alternativt mulig å bruke et invitasjonsskjema i stedet for en tradisjonell invitasjon. Trykk her for invitasjonsskjema.

Ambassaden og generalkonsulatene forbeholder seg retten til å kreve informasjon utover det ovenstående.


Bookmark and Share