Viktig informasjon for visumsøkere

19.07.2013 // Informasjon om barn som reiser, dokumenter som må fremvises grensekontrollen, reiseforsikring, og utenrikspassets gyldighet

Lever kopi, fremvis original
Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner. Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres. Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema. Kopier av forsikring, invitasjon og garantiskjema skal leveres sammen med alle andre søknadspapirer.

Barn
Alle vedlegg må også legges ved visumsøknader for barn under 18 år. I tillegg skal det alltid vedlegges fødselsattest.

Barn som reiser med én av foreldrene, må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra den andre forelderen. Dersom forelderen har eneansvar for barnet, må bevis på dette vedlegges. Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra begge foreldre.

Dersom barnet reiser med foreldre som allerede har visum, skal kopi av foreldrenes visum vedlegges.

Barn under 6 år betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

Dokumenter som må fremvises grensekontrollen
Visumpliktige utlendinger som skal på privatbesøk til Norge, må kunne fremvise reiseforsikring, invitasjon, UDIs garantiskjema for besøk eller egne midler til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen-området.

Forretningsbesøkende må kunne fremvise invitasjon og reiseforsikring til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen-området.

Individuelle turister må kunne fremvise reiseforsikring, reservasjon/bekreftelse på betalt hotellopphold (alle overnattinger) og beskrivelse av reiserute med overnattingssteder (dag for dag).

Innehavere av multivisum fremviser gyldig forsikring ved hver innreise til Norge/Schengen-området.  

Man kan bli nektet innreise til Norge hvis nevnte dokumentasjon ikke kan fremvises grensekontrollen.

Reiseforsikring
Reise- og sykeforsikring må dekke minst 30 000 euro for alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Norge/Schengen-området.

Kopi av forsikringsbeviset leveres sammen med visumsøknaden. Reiseforsikringen tegnes ved valgfritt russisk forsikringsselskap. Priser på reiseforsikring fås hos forsikringsselskapet.

Ved søknad om multivisum dokumenteres forsikring for den første innreiseperioden.
Det er søkerens ansvar å forsikre seg ved fremtidige innreiser. Gyldig forsikring fremvises grensekontrollen ved hver ankomst til Norge/Schengen-området.

Garantiskjema
Garantiskjemaet blir underskrevet og stemplet hos det lokale politiet i Norge mot at garantisten dokumenterer identitet og inntekt. Garantiskjemaet kan ikke være eldre enn tre måneder når søknaden leveres, og det kan kun benyttes én gang.

Utenrikspassets gyldighet
For at visum skal kunne innvilges, må søkerens utenrikspass være gyldig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.


Bookmark and Share