Flerreisevisum

16.01.2017 // I utgangspunktet skal besøksvisum innvilges for én innreise. Ved særlig behov kan det innvilges besøksvisum for et bestemt eller ubestemt antall innreiser for perioder fra seks måneder til fem år.

I vurderingen av om flerreisevisum kan innvilges, legger ambassaden særlig vekt på om søkeren har et reellt, dokumentert behov for et flerreisevisum, samt søkerens tidligere reisevirksomhet i Schengen. For å kunne innvilge flerreisevisum, må de ordinære vilkårene for besøksvisum være oppfylt (gyldig pass/reisedokument, returadgang, tilstrekkelige midler til opphold og retur, reise-/sykeforsikring osv.).  

Eksempler på personer som kan få innvilget flerreisevisum er forretningsreisende, yrkessjåfører, deltakere i offisielle delegasjoner, familiemedlemmer til person med lovlig opphold i Norge, deltakere i vitenskapelige, kulturelle eller idrettsrelaterte offisielle programmer/arrangementer.


Bookmark and Share