Garantiskjema

Når du skal besøke Norge, må du vise at du har nok penger til oppholdet ditt i Norge og til hjemreisen. Hvis du ikke har penger selv, må du ha en økonomisk garanti fra den du skal besøke. Den du skal besøke må da fylle ut et garantiskjema.

Garanti fra familie eller venner

Hva betyr det å garantere?

 • Garantisten påtar seg å dekke utgifter til mat og bolig mens du er i Norge.
 • Garantisten påtar seg også å dekke statens utgifter hvis du ikke forlater Norge når visumet går ut, og politiet må transportere deg ut av landet.
 • Det er ikke mulig for garantisten å garantere for at du vil reise ut av Norge når besøket er over. UDI vil derfor fortsatt vurdere om det er sannsynlig at du vil reise ut. Ikke alle som har en garantist vil få visum. 

Krav til familiemedlemmet/vennen

 • Garantisten (den som garanterer), må bo i Norge.
 • Garantisten må ha nok inntekt til å dekke utgifter til mat, bolig og hjemreise for deg. Det er ikke noen fast pengesum for hva som regnes som «nok inntekt». Politiet vil vurdere om garantisten har nok inntekt når han/hun viser fram dokumentasjonen på inntekten sin, som forklart under.

Dette må dere gjøre:

 1. Garantisten må fylle ut et garantiskjema for besøk (pdf, 1 MB).
 2. Garantisten tar med det utfylte skjemaet til politiet for å få det stemplet. Garantisten må vise fram: 
  ◦ pass eller gyldig identitetsbevis med bilde
  ◦ siste måneds lønnsslipp
  ◦ siste års skatteoppgjør
  ◦ saldoutskrift fra bankkonto 
 3. Til slutt må garantisten sende skjemaet til deg som skal søke. Etter at garantisten har sendt skjemaet til deg, har han eller hun forpliktet seg til å være garantisten din, og kan ikke ombestemme seg.
 4. Du må fylle ut den siste delen av skjemaet og levere det inn sammen med de andre søknadsdokumentene dine.

 


Bookmark and Share