Nordområdene er en av de viktigste utenrikspolitiske prioritetene til den norske regjeringen. . 
Фото: Sigve Aspelund/tinagent.no.Nordområdene er en av de viktigste utenrikspolitiske prioritetene til den norske regjeringen. . Фото: Sigve Aspelund/tinagent.no

Last ned regjeringens nordområdemelding her

Sist oppdatert: 20.03.2012 // Regjeringens stortingsmelding, «Nordområdene – Visjon og virkemidler» finner du nå på nettsidene våre.

Last ned kortversjonen av stortingsmeldingen «Nordområdene – Visjon og virkemidler» i .pdf-format her.

Her kan du laste ned den fullstendige versjonen.

Nordområdene er en av de viktigste utenrikspolitiske prioritetene til den norske regjeringen. Regjeringen ser nordområdepolitikken som et langsiktig prosjekt – et generasjonsprosjekt.

Denne stortingsmeldingen – nordområdemeldingen - har et utenrikspolitisk hovedfokus. Det legges særlig vekt på hvordan den strategiske og langsiktige utenrikspolitiske satsingen på nordområdene kan bidra til å styrke grunnlaget for verdiskaping og velferd i hele landet.

Den gir en utvidet utenrikspolitisk analyse og presenterer norske prioriteringer i forhold til en internasjonal dagsorden i utvikling. Dette er ikke en «Nord-Norge-melding» og heller ikke en distriktspolitisk gjennomgang. Nordområdepolitikken handler om å styrke Norges posisjon i nord ved å trekke på erfaringer, kunnskap og ressurser fra hele landet. Vi skal ivareta norske interesser, styrke grunnlaget for verdiskaping, sikre en bærekraftig forvaltning av miljøet, utnytte ressursene på en god måt og forsterke nærvær og samarbeid i nord.

Se video med utenriksminister Jonas Gahr Støre snakker om norsk nordområdepolitikk og syn på muligheter og utfordringer i nord.


Bookmark and Share