Фото: www.seafood.no.Фото: www.seafood.no

Rekordeksport fra Norge

Sist oppdatert: 16.07.2013 // Aldri før har norsk fisk blitt eksportert for mer til utlandet som første halvår i 2013. I Russland er trenden motsatt.

I løpet av årets seks første måneder har det blitt eksportert fisk for svimlende 3,4 milliarder euro fra Norge til verdens fiskemarked. Aldri har det blitt eksportert for mer fra Norge. I tillegg ble halvåret avsluttet med enda en rekord. I juni krysset fisk grensen for 30 millioner euro mer enn juni i fjor, det er ny månedsrekord.

- De høye verdiene kommer først og fremst fra eksporten av laks og ørret som alene står for 2,3 milliarder euro, sier fungerende direktør for Norsk sjømatsråd, Terje Martinussen.

I Russland peker nålen derimot en annen vei. Første halvår har hatt en nedgang i 2013 målt mot 2012 med 10 %. Da er juni en gladnyhet, for også i Russland har det økt i sommermåneden. Med nesten 1,2 millioner euro mer enn i fjor endte eksporten til Russland i juni opp på imponerende 54,5 millioner euro.

Mye av grunnen til rekordeksporten på verdensbasis er at kiloprisene på laks og ørret har økt, når man sammenligner med samme tid i fjor. Laks og ørret har steget med litt over 1 euro per kilo (over 1,5 euro i Russland), mens den har sunket både på norsk sild og makrell. Samlet sett betyr dette at hvis vi sammenligner med i fjor har den totale eksporten av norsk fisk økt med 7,2 % dette halvåret. For rekordmåneden juni er økningen på 6 % sammenlignet med fjoråret.

Her kan du lese mer om norsk fiskeeksport til Russland første halvår 2013 (russisk tekst).


Bookmark and Share